Drive Darling

сълзите й са пешеходната пътека

по която той напуска погледа

бавно. между светлините.