wake me up

|пан и ка|
пан и ка играели на въртележката
пан и ка се гъделичкали и гонели
подскачали на пръсти до площадката
наопаки танцували и пеели
веднъж я завъртели толкоз силно
(въртележката)
че тя сърдита ги запратила в периферията
после се катурнала и туп-та-руп
всички паднали по дупе
големите веднага я занесли на поправка
а двамата си постояли малко вкъщи
ако погледнат през прозореца ще видят,
че навън монтират нови люлки

терсене ми е
че ви пуснах с обувки
да поливате цветята
терсене ми е
за стъпките, следите
търсене ми е
и кофата, парцала
търся
търся

оставя ми бележка:
подостри моливите
събрали сме писалките
в саксия за да не държим кутии
на най-горния рафт
(протягам поглед
ужасно високо е)
– Клиш е,
отвори (не тропа по прозореца с пръсти)
при теб забравих ключовете си за вкъщи
а по всяка вероятност ще вали
– или пък… (последното преглъща)
или пък… задръж ги
не издържам
пускам се
не е меко
такова го помня
шумящо оранжево
ръцете се удрят в земята
а, да, влагата
всичко е същото
да стана
да се изтупам
ей сега
още минутка
сегичка