I’ll Stand By You (Glee – Mercedes)

без да иска стъпва върху епруветките
на път за банята
ще се наложи да почисти
ясно е