„a cross between Mary Poppins and Coldplay“

 

deeper conversation


хей, ти

на върха на езика си
в ъгълчето на устата
при облизване
след пудра захар

да преглътна
да издишам настрани по-силно
да те забърша в някоя салфетка

сочат те и ме подканват скришом
да се изчистя вече
да подишам