SLIDE

Ами, време му е да го отразя.

Да, може да е вдъхновен от Skins, а може би това e модерният формат за тийн шоу, това няма значение. Slide е по-топъл и, смея да кажа, по-дълбок на психологическо ниво. Тук персонажите се развиват и разгръщат, за разлика от британските, които биват едва щрихирани и хвърляни в клишето или стереотипа и веднъж изградени биват сменяни с нови. Писането не е фрагментарно и епизодично, а целенасочено и задълбочено. Това ми харесва. Също – няма йерархия на основните персонажи, което за мен е особено важно за подобен формат. Въобще – фен!