Джо

Някъде съм и времето е спряло. Щракам по каналите, за да не ми е тихо поне за малко. 1ви епизод на „Кръгът на Доусън“ от началната му реплика. Усмихвам се. Пораснала съм. В живота ми няма нищо случайно. Изтокът ме влече. Знам, че ще се случи. Усещам, че ще се срещнем, когато стане време. Чувствам се добре. Спокойна. Почти като не от този свят. (въздиша с усмивка)

 Порастването с Доусън ме е направило най-големия романтик на света и това така ми харесва. (ким)