На тръгване

това е сигурно първото ми реблогване, но просто не се сдържах;

Копче от ризата на живота

 

Назад –

годините прикриване

преструване

и премълчаване

спестяване

на истините

неблагородните лъжи

избягваната близост

удобната вежливост

изкуствените празници

заучените реплики

престорените радости

несподелените нещастия

горчивата ирония

тръпчивата вина

и адът на добрите намерения.

На тръгване

си взимам само

камъчето болка

в лявата обувка.

View original post