||||||||||||||||

най-любимите си книги
подаряваш
поверяваш на някого
забравяш със времето
разпадат се от многото прелистване
подпират уж за малко масата
попиват най-случайно чая
изоставяш ги при местене
или някой скришом ти ги взима
без да пита ще ти трябват ли

знаеш ли как се оглеждаш за някого
когото никога не си срещал
как подслушваш всички звуци
за да разпознаеш нечии думи и глас
как си забърсваш скришом обувките
облизваш си устните
поглеждаш часовника
ако знаеш кажи ми навреме
да не държа дълго чая
да не отварям още меда

4км

4км преди дъжд
е като да се загубиш в чуждо тяло
и да останеш вътре
докато то само не те изхвърли
като чуждо за чуждото си тяло
готово

Because the heart’s a fool
A stranger to the room
Because the love has grown
I had to leave you alone

And if you’re gonna go, go with happiness

//The Swell Season – Go With Happiness

поет

поет

поемам го в ръцете си
и в думите
и в мислите
поемам го и мисля си
поет ангажимент ли ще е или риск
поемам го и казвам тихичко
накъде е тръгнал този път
дали със него да вървя
някъде е тръгнал този път
но тъй отдавна е поет
и ето ме стоя
не мърдам
късно е