стриндберг чехов френско лесбо кино думи да има

първият мъж
не те иска не му трябваш
напомняш му на първата жена
която не го иска не й трябва
напомня й за първия…
схващаш прогресията
стриндберг във банята
естествено има само студена вода
пиеш я

А.П.

представи си стая с птици
и ти им говориш
и ти им мълчиш

синьо

по езика ти пълзят вълните
думите са кораби
диханието – вятър
не си пристан
отпрати ги
целуни ме