3

3
//“you give me miles and miles of mountains and I’ll ask for the sea“

не мога да се боря
нито с планините нито с океаните
в главата си в главите ни
боли от празнотата
от крясъците на акустиката й
от ударите по очите ни от бялото
от подскачанията на зайчета
от лова на пеперуди птици майки
от упражненията им по сричане
и тичам аз
и ние тичаме
и се блъскам във краката ти
като мравчица понесла захар
риташ ме