I’ll Stand By You (Glee – Mercedes)

без да иска стъпва върху епруветките
на път за банята
ще се наложи да почисти
ясно е

Drive Darling

сълзите й са пешеходната пътека

по която той напуска погледа

бавно. между светлините.

I want you so much but I hate your guts

изплюва ме театърът

а аз се облизвам

изправям се бавно

и тръгвам

в мембрана от него

ще лепне до вечност

и сцена

и зрителна зала

всички мълчат

срещу мен

мълчат и гасят светлините

копнеещи за връхните си дрехи

актьори-зрители

клатят нервно краката си

и напипват мобилните си телефони

counting on

and it will make you feel it will make you feel alive
if I can take your hand if I can take your hand if I can take your hand in mine… then