welcome

смраднята от забравено пране
приканва от вратата
не влизай
плочките са счупени
таванът е за мазане
не се лъжи по светлината
някъде забравена е лампа