всичко умира и няма тъга

всичко умира и няма тъга
изряза ноктите си три пъти
откакто
вятърът разнесе облаци
насам-натам
олющената кожа
тихичко
оформя купчинки до книгите
покрива думите
а корабите плават плават
независими от времето