running

стържат във гърлото старите звуци
раздират ушите до пясък отново мор-
е ли
мор-
е ли се пита
докато разплита внимателно водата от пясъка
ето готово