814

чувам го как върви

очите му са другаде

ръцете му

и моите

предпазват тялото

от другото

вървим ли