***

също както изтънява връвчицата на обувката
както се разпуска кожата й
както се заплита колието в косата и само в себе си
така
цялата нежност не стига тогава
и за панделка и за възел се стяга със сила
и все не разбираш
по мярка ти е а после не е
ще отнеме време и внимание
ако сетне решиш
ако се сетиш