четвъртък

изглежда познах

онова в четвъртък беше сбогуване

точно такова го помня

ежедневно някак

и напомнящо довиждане

като ще се видим по-късно

пропуснато покрай ушите

без прегръдка поглед ръкостискане

забързано

ще трябва да те изоставям каза

докато се ровех в обиците

няма вече.