…оставете балкона отворен

когато умра, искам всички да пеят и танцуват

да е страшно шумно и да не чуват мислите си

единствено да се усмихват заразително мхм)