20, 12, 4,

ключови думи:
смелост, мълчание, думи, тефтери, музика, театър и път – всички синоними на ново и начало.
//ще си допълня през оставащите 7 дни.