ДОРА

ДОРА

„изгуби форма и се сля с пейзажа“ (А.В. Б.М.)

оглежда се наляво

бааавно надясно

по-бързо наляво

дясно ляво дяс

не успяваш да различиш лицето й

няма да пресича

още

търси

дора

да не забрави гласа си

дора

гора

разсейва се

не я интересува

чака го

рата

чака иии

лее

последното (си)

мляко

изтича през пръстите

формира се локвичка

дали ще се хлъзне

наляво

дали

ако дойде

дали

падне ли лошо

или

о

дора

в средата

преджапваш

млякото

по ходилата ти

млякото

в чорапите

пръстите

лепне

боли ли

прескача капана ти

дирята

постлал е земята

сега си я взима

побутва те с

върховете си

това е всичко

за теб

е

дора

как го намираш

наляво

динята се беше отлепила

изпаднала от тялото през дрехите

из пътя

ти

те

о

дора

милата