older chests

една от любимите истории на нашите е как се паля по диското на 5 и издирваме касетката с ноу комюникейшън нейде по морето.
липсата на комуникация до ден днешен е сред любимите ми. мога да кажа дори, че е лайтмотивът на годината (или последните 2-3).
правя глупости. правя се на смела. не си проличава много-много и гледам да не го повтарям. рефлекси.
нося жълъд на врата си. питърпански, но това само аз си го зная.
мисля си: на игрите с подсказки никога не съм била добра. при все това, те са основен прийом в общуването ми. като тайно побутване, което рядко някой разбира. така де, изисква време и усилия, а днешният човек не може да си позволи инвестицията. майчиното „няма не мога“
преди 2 месеца непознат откри, че отчаяно искам/имам нужда (не мога да направя разликата все още) да избягам. а аз, че домът ми(в най-пълния план на понятието) е пресечна точка на минувачи, пътешественици, емигранти. аз съм край. аз съм начало. превърнала съм се в (условна) константа, в камък (за по-удобно), върху който да поседнат преди да тръгнат (по руски). не съм съгласна. имам чувството, че това вече съм го писала. твърде възможно. вероятно множество пъти, на няколко места. не тъпча на едно място. това е препятствието ми. чуждото възприятие. връзката с хората. очите на другите.
уморих се да им обяснявам (подсказвам) какво е. имам нужда от черно и бяло, за да не се размия в кашата, в сивото. не всичко, което не е черно, е бяло. и обратното. но никое сиво не е бяло и никое сиво не е черно. като човек на думите, моля, дефинирайте се, или напуснете/отминете.
вероятно мога да чакам вечно. сигурна съм в устойчивостта си. моята променлива, обаче, няма много общо със сигурност. аз не вярвам. имам въображение и разсъдък. пазете времето (ни).