Stop

отдавна не съм посягала към Остава. не ща да се връщам. върви ми се.

сол

иди при реката

посочва ми пътя

помилвай водата

иди по-навътре

 

завира езика си в гърлото ми

с думи запречва входа изхода

ще се втурна нанякъде

дишам ли дишам

 

иди при реката

повтаря шепти ми

почувствай водата

отмий свойто име

 

кавалерски отваря вратата пред мен

прави ми знак да премина

не съм си събрала багажа

вкъщи ме чакат

 

иди при реката

запява крещи

отвори си устата широко

целувай и пий