следи по черупките


вместо курсова, вместо курсове…

през пръсти
гледай ги
замерят се със имена
събират на купчинки трупове
планини с недостижими върхове
застилят сянка
чупят вратове
а в тъмното не виждаш
ей
във тъмното не виждаш
чуваш ли

***
чувам ни как си говорим във влака
у теб е храната аз нося вестници
вече по навик бъркам местата ни
ти задържаш гърба ми за всичките мостове

час по-скоро няма сирена и вино
останали са само сирени и вини
разгръщаш вълна аз коприна
покриваме телата си
за да заспим

***
1. всички имена на птици
които никога не си чувал
и едва ли някога ще видиш
играят на калейдоскоп в главата ти
изграждат те
2. не си ти
загледал се във цветове и полети
намислил някакви жита
подобно ягодовите полета
в които чикчирика изкълвано
лятото
3. безокоси не е
име на лечител
никой никъде не го чака
а той идва
идва

генгерлик
1. репетиция за симултантен превод
2. планирано докосване
3. гласът ти

***
тя се скрива в града
така че той да я намери
по-късно му се обажда
а той я пита за времето
с какво се трие тебешир
с какво се призовават гълъби

как да премълча…
а да го кажеш ти

шумен
когато хората притихнат вечер
се оприщва вятърът
на следващия ден заварва същото

(ш)у мен
скелета на тоалетна хартия
пръски по огледалото
тръгнал си е рано
цяла нощ е мислил
какво да изостави
за да личи
че е бързал
заключва ключовете си
по невнимание
хах

Stop

отдавна не съм посягала към Остава. не ща да се връщам. върви ми се.

сол

иди при реката

посочва ми пътя

помилвай водата

иди по-навътре

 

завира езика си в гърлото ми

с думи запречва входа изхода

ще се втурна нанякъде

дишам ли дишам

 

иди при реката

повтаря шепти ми

почувствай водата

отмий свойто име

 

кавалерски отваря вратата пред мен

прави ми знак да премина

не съм си събрала багажа

вкъщи ме чакат

 

иди при реката

запява крещи

отвори си устата широко

целувай и пий