Ребека!

разбира се, научавам го половин година по-късно, Ребека е пуснала албум. предстои да го преслушам, но не се съмнявам, че е прекрасен, като самата нея. еупапу:Д