Cold water

опитах да измисля най-красивото за теб
началото и края на света
камбанките на вятъра
и вятъра
а така тежат ботушите
и така задушно пари кухнята
кр
и(з)стина искам да попиташ как
да го чуя само и да вдигна рамене
за миг и всички камъни да се изтъркулят иззад краката ми
и всичко вече да е минало

Elephant