Грах под завивката

Сизиф и граховото зърно /Марица Колчева/

да сложиш думите
под езика
да не допуснеш слабостта, отпускането
на ръката, разкривяването на буквите
заспивай върху каменния под
не мисли за костите
за коленете забрави
коленичи
не повтаряй думите. не премълчавай.
всяка сутрин мести леглото си
от едната половина на ума
в другата
вади костилките на плодовете. не премълчавай!

Дисперсия 2011