the kid is not my son

видео: X Factor USA – Youtube

adagio

какво ти трябва да започнеш
какво начало чакаш
да гръмне пистолет
да викне някой давай
да падне бомба
варвари да дойдат
да стане някой да покаже
да те дръпнат на хорото
да изсвирят вярната октава
да пуснат музика

или

да съблечеш палтото си
и шала да
и ръкавиците
да дръпнеш ципа
да склопиш очи
и да отпуснеш онзи вик
неосъществения величествен
а сетне да угаснат светлините
всичките
и да се свърши

давай