Най-сетне край

Любовта е нещо, което засилва изкушението да лъжем. (Янг Куиджа)

игра на светлината
мултиплицира ме по пътя
ветрилото от божи дарове
математически проекции на друго себе си
се блъскат из едничките обувки
аз кой съм и коя е вярната посока
върти на пръста си торба с лимони плътният
и пита.