Дао

из фотоинсталацията "Леглото" на Соня Станкова

Взима се охлюв
върти се
върти
докато
къщата стане
на път

Виргиния Захариева

(запетая)