мъничък.мъничка.мъничко.

биография

събирам листи в невъзможна книга
която да показвам разтворена когато
шията ми израсте дотолкова че
на пръсти да гледам над короните и дърветата
или когато стигна крушата на Лазар
или мъничко преди това
уверена че някой съществува
и чете.

. , . , . , . , . ,

сега ме няма.