December,

ушета на риза сведени погледи шал напрежение тихо по мъничко думи смях който не можеш да глътнеш рисунки така как е сега улица плочки петнадесет стълби завеси клепачи а днес как си корици моливи други общи работи шапки столове студено тя и кафето и малкия пуловер въпроси симфония за пръсти 11 радиатор