Read!


обичам този филм, притежава най-натъжаващия оптимизъм.
това ми липсва, хората, които познавам, хората, които ме познават, нещата, за които можеш да си сигурен, прегръдките, спокойното дишане… всяка сутрин.