airplanes

Румпелщилцхен / с молив

кърт ми е в краката
не смей да ме наричаш палечка
цветята ми по паметници
лястовици – по стебла

разменям огън срещу дзи
изписвам асфалта да пази трохите
внимавам с игрите, кислородът гори
а в албума остават само ъглите

от детски учебник си правя CV
подвързам го с тиксо и календарени листи
ти как се казваш, ме питат, кажи
джудже съм в гората голяма
танцуващо скришом