How much?


Последните ми неща тук стоят в „чернови“, виждам червена точка пред себе си, на 2 съм и се уча да говоря, на 4 се мъча да слушам, на 6 „планирам“ е непозната дума, 10 и вземам решения, на 12 съм вече момиче и преставам да играя, на 13 не вярвам в себе си, до 17 не се побирам, после се запознаваме, създаваме свят, пазим се, не се губим, на 20 гледам назад и опитвам да го проектирам на върха на пътеката, боде, пука се, издиша в маранята, крие се в мъглявина, жумя. Дали винаги някой ни търси?