I wish, you bet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

защото всеки пише за Мечо Пух по-добре от Милн, пък и след „Питър Пан в алено“ съм повече от оптимистична относно поправката на дефектната част от детската класика.

 

 

 

 

 

 

 

 защото:

Мисля си за последния час и
знам – тогава ще имам още 60
минути за това, което трябва.