„слабост” е в м.р.,

защото шекспир винаги е влюбен,

а недостигът на ендорфин и детелини

ги превръща в дездемони,

пришиващи памучета мъгла в окото.

а нас в отеловци,

преглъщаме на едри хапки време.

сцената на вкус е камерна

(лява, дясна) камера

работи

подранили сме (се)

ще се молим

да е прост ефирен щрих

от сабя.

I can see

Денонощно

Преспивам с нощта,

а тя си тръгва

с първия срещнат ден…

 

/Азиз Таш/