Small b-day

Поради липса на сещащи се, сама си направих подарък. Няколко даже.)

feichka

1 обичка, за да не забравя(м)

за да разбера как продължава историята

от Цветче имам нос, за да се надсмивам над себе си

0009380_s17

от Васко, за да си припомня бъденето