Longing for Godot

Разделите какво са, ако не едни осиротели вери, които няма кой да храни?

Не хранете животните!

Животът ни и те.

Те.

Те?

Те.

Кои са те?

Шшт, тихо!

Цял живот ще чакаме Годо?

Да ни ‘оправи’?

Не се страхувам да си пожелавам мигове.

А световете чакат само да ги вкусиш.

Минеш ли веднъж оттатък, няма връщане назад.

Михаиле, …

VLADIMIR:
Well? Shall we go?
ESTRAGON:
Yes, let’s go.
They do not move