Pseudo

бутафория в процепи
от минало към бъдеще
погледи, вопли, допирът
с аплодисментите изтляха

измисляш се
литературно
филмово
декорите
безсмислени
ни учат
чужди истини

изкуство
бяха?