Един ден

От днес започвам. Започвам да се променям, да се запазвам, продължавам.

Ще боря дяволчетата в себе си, за да не им се дам. От малка избирам най-трудния път. Явно така ми харесва. Вероятно заради самозадоволеността и чувството на завършеност в края на пътеката. Но на въпроса „Защо“ никой дава правилните отговори. Никога. Макар да ни е любим още от деца. Условности.

Днес зачеркнах безсмислието в миналото си. Ще продължа оттам, докъдето бях стигнала. Ще раста и ще се пазя. Едното повече. Кое – не знам.

Промяна

Продай ми ботокс
2 пръста с лед догоре
син камък
ореол от клечки
изхабени
за олтара на
барутен спомен
лятото пращи
а градовете дращят
ревнали покоите пищят
когато стане време
греховете
да се плащат.